Att förebygga skador i amerikansk fotboll

Det finns många anledningar till att amerikansk fotboll är en av världens mest populära sporter. Sporten är fantastiskt spännande, snabb och fysiskt utmanande för spelarna. Men som vi alla vet kommer kontaktsporter med hög risk för skador och fotbollsspelare kommer att skadas under sin karriär. Det är därför oerhört viktigt att förebygga dessa skador. En behandling lindrar vanligtvis problemen tillfälligt, men många gånger kvarstår negativa effekter lång tid efter det att skadan skett.

Rätt utrustning

Det är avgörande att du har rätt utrustning för att förhindra skador. Se till att hela utrusningen är i gott skick samt att hjälmen passar perfekt eftersom den skyddar från hjärnskakning. Hjälmen ger inte ett fullgott skydd för hjärnskakning men minskar risken avsevärt. Tränare som arbetar med spelarna måste se till att träna rätt och se till att hålla spelarna skadefria. Amerikansk fotboll spelas med kombination av hög hastighet och kollisionskontakt vilket orsakar skador. Spelare kan få skador nästan var som helst på kroppen men vissa spelarpositioner har större risk för skador än andra. Spelares skador uppmärksammas även av Svenska Amerikansk Fotbollförbundet som ger bra råd.

Muskelåterhämtning efter en skada

Bastubad är ett mycket bra sätt att stödja muskelåterhämtning efter en skada. Det är rekommenderat med bastu och bad som gärna har ett vedeldat bastuaggregat efter en hård match. Spelare värmer hela kroppen, blir mer avslappnade och kan stretcha. Ett bastubad värmer som sagt upp hela kroppen och inte bara det område på kroppen som är skadat. Blodcirkulationen ökar vilket gör att muskulaturen blir avslappnad och när hela kroppen är uppvärmd kan spelaren stretcha mer effektiv.

Skillnad mellan kall och varm behandling vid skada

Is är väldigt fördelaktigt att använda vid skada eftersom det minskar svullnaden och ökar den djupare blodcirkulationen. Värme används vanligen inte i samband med sportskador. När man applicerar värme lokalt kommer det att leda till svullnad i det specifika området. Ett bastubad, gärna med bastuugn, ger en värmebehandling för hela kroppen som inte ökar svullnad i det skadade området, utan ökar blodcirkulationen i kroppen.

Fördelar med bastu

Värmebehandlingar kan skydda mot allvarliga muskelvävnadstillstånd. För spelare med muskelskada som varit immobiliserade under en lång period finns risk för atrofi. Värmebehandling för hela kroppen med bastubad förhindrar muskelatrofi men ökar dessutom muskelåterväxten. En spelare kan vara stel av sin skada men behöver inte vara orörlig för att sitta i en bastu som värms av ett bastuaggregat några gånger i veckan för att skynda på återhämtningen.

Kombinera både kall och varm behandling

Fotbollsspelare i Minnesota, Vikings, anser att kalla bad är perfekt för värk och smärta. De menar att ett kallt bad ger nytt blod och nya celler till ett skadat eller ömt område på kroppen samt minskar muskelvärk och inflammation. För att uppnå maximal fördel rekommenderas 10-15 minuter i en riktig Finsk sauna, gärna med vedeldad bastu som åtföljs av ett kallt bad eller kall dusch. Med bra träning och instruktioner anser man att spelarna ska kunna fördubbla deras nuvarande prestation tillsammans med kallt bad terapi. Värmebehandling och kall behandling ger tillsammans den ultimata resultaten.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

saturation